ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

2η ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΑΞΗ  ΣΤ’

 

 

 

ΟΝΟΜΑ:……………………………………….

ΗΜΕΡ    :……………………………………….

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

1.Το πάρκο έχει σχήμα τραπεζίου, οι παράλληλες πλευρές του έχουν μήκη 9μ και 10,5μ αντίστοιχα και απέχουν μεταξύ τους 5μ.Ποιο είναι το εμβαδό του πάρκου;

Λύση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Μια κυκλική πλατεία έχει διάμετρο 42 μέτρα. Ποιο είναι το εμβαδό της;

Λύση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ένα τριγωνικό οικόπεδο έχει βάση 124 μέτρα και ύψος  28 μέτρα. Ποιο είναι το εμβαδό του;

Λύση

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ  ΣΤ’..

ΟΝΟΜΑ:……………………………………….

ΗΜΕΡ    :……………………………………….

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά ισχύουν τα παρακάτω:

1.Όταν το ένα ποσό διπλασιάζεται, τριπλασιάζεται ,κλπ, το άλλο διαιρείται δια δύο, τρία, κλπ.

2.Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά τα γινόμενα των αντιστοίχων τιμών είναι ίσα. Για να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό ας κοιτάξουμε τον πίνακα.

εργάτες 12 6 4 2
Ημέρες που χρειάζονται για να εκτελέσουν ένα έργο 6 12 18 36

 

Συγκρίνω τα γινόμενα των αντιστοίχων τιμών: 12 Χ 6 = 6 Χ 12 = 4 Χ 18 = 2 Χ 36 = 72

Παρατηρώ ότι είναι ίσα.

 

Α. Συγκρίνω τώρα τα ποσά δοχεία τυριού και  κιλά σε κάθε δοχείο στον παρακάτω πίνακα.

Κιλά σε κάθε δοχείο 2 4 6 8
Δοχεία τυριού 42 ; ; ;

Παρατηρώ ότι είναι αντιστρόφως ανάλογα ,γιατί όταν το ένα διπλασιάζεται ,το άλλο διαιρείται δια δύο.

Μπορείς τώρα να σχηματίσεις τα γινόμενα των αντιστοίχων τιμών; Εμπρός λοιπόν!

Γινόμενα:…………………………………………………………………………………..

 

Β. Συγκρίνω τα ποσά  ταχύτητα ποδηλάτη σε χμ την ώρα και χρόνος σε ώρες που θα κάνει ο ποδηλάτης. Έτσι σχηματίζω τον παρακάτω πίνακα:

Ταχύτητα του ποδηλάτη σε χμ. την ώρα 6 12 18 24
Χρόνος σε ώρες 12 6 ; ;

Παρατηρώ ότι τα πασά είναι αντιστρόφως ανάλογα. Γιατί;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Μπορείς τώρα να σχηματίσεις τα γινόμενα των αντιστοίχων τιμών; Αν ναι, άρχισε τώρα!

Γινόμενα:…………………………………………………………………………………….

 

Γ. Συγκρίνω τα ποσά πατάτες σε τόνους και δρομολόγια για τη μεταφορά τους. Έτσι σχηματίζω τον πίνακα:

Πατάτες  σε  τόνους 1 2 3 4 5 6
δρομολόγια 60          

Παρατηρώ ότι τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα.

Γιατί;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Σχημάτισε τώρα τα γινόμενα των αντιστοίχων τιμών:

Γινόμενα:…………………………………………………………………………………….


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s