ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΟΚΙΜΗ  ΣΤΗ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ

ΤΑΞΗ  ΣΤ΄.

ΟΝΟΜΑ:………………………………

ΗΜΕΡΟΜ:…………………………….

1. Ορθογραφία  λέξεων.

Να συμπληρώσεις τα γράμματα που λείπουν:

δικτάτ…ρας , οδοστρ…τήρας , κλητ.΄..ρας , διδάκτ…ρας  , ορνιθ.΄..νας , αμπελ.΄..νας  , μάστ…ρας , χειμ.΄..νας , πευκ.΄..νας , ηγεμ.΄..νας , καύσ…νας , αρχιτέκτ…νας , γείτ…νας.

σημ.΄.α , προκυμ.΄.α , θ.΄.α , παρ.΄.α , αυλ.΄.α , περικεφαλ.΄.α , κερ.΄.α , σταγ.΄.να, αχυρ.΄.να , αρραβ.΄.να , αμαζ΄.να ,σφεντ.΄.να , κολ.΄.να , γοργ.΄.να , Γκι.΄.να , Ελασσ΄.να , χελ.΄.να , λεγε.΄.να , κρυψ΄.΄να , πολυθρ.΄.να , Αυλ.΄.να , Βαβυλ.΄.να , ομπρ.΄.λα , αλυσ΄.δα, εφημερ.΄.δα , ανατριχ.΄.λα , πινακ.΄.δα , παγ.΄.δα , β.΄.λα , ξιν.΄.λα , φαν.΄.λα , κασ΄.λα , σ.΄.λα , τρ.΄.λα , δαντ.΄.λα , ρυτ.΄.δα , Ελλην.΄.δα , αγκ.΄.δα , βαλβ.΄.δα , καραμ.΄.λα , καρτ.΄.λα , κοπ.΄.λα .

σκαμπ.΄.λι , μαντ.΄.λι , καριοφ.΄.λι , αντιστ.΄.λι , πετραχ.΄.λι , χαμομ.΄.λι , μαν.΄.κι , μπρ.΄.κι , χαλ.΄.κι , χαρτζιλ.΄.κι , βερν.΄.κι, ,φιστ.΄.κι , κατσ΄..κι , ,σκουλ.΄.κι , ν.΄.κι, ,ρ.΄.κι , στολ.΄.δι , καρ.΄.δι , παιχν.΄.δι , κατσαβ.΄.δι , δαχτυλ.΄.δι , κεραμ.΄.δι , κρεμμ.΄.δι , ροκαν.΄.δι , πριον.΄.δι , στρ.΄.δι , μ.΄.δι , αντικλ.΄.δι , κορδ.΄.νι , τριζ.΄.νι , παγ.΄.νι , κυδ.΄.νι , αηδ.΄.νι , παραγ.΄.νι , κωθ.΄.νι , χαρτ.΄.νι , σεντ.΄.νι , πεπ.΄.νι.

 

2. Γράφω τη γενική του ενικού και του πληθυντικού.

η αλυσίδα                    της αλυσίδας                         των αλυσίδων
η ερμηνεία
η θεωρία
η εικόνα
η πινακίδα
η παγίδα
η ώρα
η κεραία
η γλώσσα
η ταυτότητα
η αίθουσα
η άδεια
η τράπεζα
η ποιότητα
η πιθανότητα
η ταχύτητα

 

ΔΟΚΙΜΗ  ΣΤΗ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ

ΤΑΞΗ  ΣΤ΄.

ΟΝΟΜΑ:………………………………

ΗΜΕΡΟΜ:…………………………….

 

1.Ορθογραφία λέξεων.

Συμπληρώνω τα γράμματα που λείπουν.

βράδ… , στάχ.. , δάκρ.. , οξ.΄. , δόρ.. , δίκτ..ο , δικτ..ωτό , δορ..φόρος , οξ.΄.θυμος

2.Γράφω τα παράγωγα ουδέτερα ουσιαστικά  σε  -μα  και  -μμα.

βουρκώνω
θολώνω
κλαίω
βλέπω
τάζω
ράβω
γράφω
καλύπτω
βάφω
δένω
κόβω

3.Γράφω  πώς αλλιώς  λέγονται:

τα προϊόντα του δάσους                   :

οι υπηρεσίες του κράτους                  :

η γιορτή του έθνους                        :

τα μοναστήρια του Αγίου Όρους     :

τα χωριά του Πηλίου (όρους)             :

τα πεπόνια του Άργους                 :

4.Κλίνω τα παρακάτω ουσιαστικά: το ζεύγος , το νέφος , το άνθος , το όρος.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s